GS spreken voorkeur uit voor hoogwatergeul Varik-Heesselt