definitieve versie meekoppelkansen Spaargaren 5 december 2016