Super dat er eindelijk een Servicepunt in Varik zit voor veel bezorgers