Aanleg van hoogwatergeul bij de Waal zorgt voor verdeeldheid