Advies: geen hoogwatergeul maar dijkversterking voor Gelderse dorpje Varik