Beslissing over hoogwatergeul bij Varik uitgesteld, voorlopig hoeven inwoners niet in ‘badkuip’ te wonen