De dijkversterkingen zorgen voor onrust bij de dijkbewoners: ‘Het leek wel een aardbeving’