Geen overeenstemming over hoogwatergeul bij Varik en Heesselt