Inwoners Varik en Heesselt protesteren tegen plan hoogwatergeul