Statenbrief van Josan Meijers aan Gedeputeerde Staten