Veiligheid dorpsbewoners blijft omstreden punt bij hoogwatergeul Varik-Heesselt